Div Letter 197 s 2018

Sa mga: Hepe ng CID at SGOD, Tagamasid Pampurok ng mga Distrito ng Bulakan, Hilaga at Timog Calumpit, Guiguinto at Plaridel