Div Advisory no 023 s 2019

Sa:Mga Sumusunod na Punong Guro ng Pampublikong Paaralang Elementarya at Sekundarya

Bulakan,Calumpit North and South, Hagonoy East and West, Paombong, Pulilan